Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Olszynie