Powiadomienie GSM

5 wejść wyzwalających monitoring lub powiadamianie, automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS, powiadamianie SMS/CLIP, zdalne sterowanie wyjściem modułu, wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP, sygnalizacja awarii łączności

 

Powiadomienie GSM

 

Skuteczne narzędzia powiadamiania odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach alarmowych. W ofercie firmy SATEL znaleźć można szereg urządzeń zaprojektowanych do niezawodnego przekazania informacji alarmowej poprzez sieć telefoniczną (POTS i ISDN), sieć komórkową GSM czy sieci Ethernet.

 

 

Sterowanie sms

 

 

Uniwersalny moduł powiadomienia i zdalnego sterowania GSM, zintegrowany tel. przemysłowy, 4 wejścia 0-12V, powiadomienie w formie komunikatów SMS i CLIP na 6 telefonów, możliwość sterownia wyjściami przekażnikowymi przez 255 telefonów, 4 wyjścia przekaźnikowe (NO/NC) sterowane poprzez SMS, programowany z PC.

 

Sterowanie i powiadomienie telefoniczne

 

Urządzenie przeznaczone jest do powiadamiania o zdarzeniach w systemach alarmowych lub systemach sterowania za pomocą wysyłanych komunikatów SMS i CLIP (dzwonienie). Moduł odbiera także komendy SMS, co pozwala zdalnie sterować urządzeniami podłączonymi do jego wyjść (np. włączyć zraszacze w ogrodzie, kiedy nas nie ma, zał/wł sterfę alarmu, itd.). Z ciekawych funkcji należy wymienić konfigurowalny poziom napięć dla wejść: 0 – 12V.

Zapytaj o szczegóły:
tel. 607 592 097