Instalacja systemu alarmowego i systemu oddymiania w placówce oświatowej