Przykładowe nagranie pożaru zarejestrowane kamerą monitoringu