6000/DIU/24V I 6000/DIU/230V – MODUŁ KONTROLI I STEROWANIA KLAP PPOŻ.

6000/DIU/24V I 6000/DIU/230V – MODUŁ KONTROLI I STEROWANIA KLAP PPOŻ.

6000/DIU/24V I 6000/DIU/230V – MODUŁ KONTROLI I STEROWANIA KLAP PPOŻ.


– moduł pętlowy adresowalny,
– informacja o położeniu klap poprzez diody umieszczone na obudowie,
– możliwość podpięcia dwóch krańcówek z klapy,
– sterowanie klapami o napięciu 24 V lub 230 V,
– wymaga zewnętrznego zasilacza do sterowania klapą,
– osobny odseparowany od przekaźnika sterującego, zacisk do podłączenia zasilacza zewnętrznego,
– w wykonaniu pojedynczym lub podwójnym.