6000/MIP – MODUŁ WEJŚCIOWY

6000/MIP – MODUŁ WEJŚCIOWY


– przekazuje raporty o stanie monitorowanego wejścia do centrali sygnalizacji pożarowej,
– zasilany z pętli.