B2 uniwersalny moduł sterujący 230V

B2 uniwersalny moduł sterujący 230V
MODUŁ-B2 Bielak-Systemy Vidos

B2 uniwersalny moduł sterujący 230V


Uniwersalny moduł umożliwiający sterowanie bramą automatyczną z monitorów nieposiadających takiej funkcji.
Obsługa automatu bramowego odbywa się przy wykorzystaniu jednego z wejść w monitorze ( CN1 lub CN2 )
w związku z czym odpowiada wyłącznie instalacjom z obsługą jednej furtki. Moduł może być użyty do
sterowania dowolnym urządzeniem działającym przy wykorzystaniu bezpotencjałowego styku NO / NC
(Rygle, zwory, zasuwy, bramy przesuwne, drzwi garażowe). Maksymalne obciążenie 1A / 230V