CB32G i CB32B

CB32G i CB32B


Centrala alarmowa Elmes Elektronik CB32G i CB32B przeznaczona jest do stosowania w instalacjach systemów alarmowych sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu. Współpracuje z bezprzewodowymi detektorami i pilotami produkcji Elmes Elektronik. Posiada dwa wejścia parametryczne do podłączenia dowolnych detektorów przewodowych oraz trzy wyjścia o programowanym przeznaczeniu do łączenia zewnętrznych urządzeń sygnalizacji akustycznej i optycznej. Podświetlany panel LCD oraz klawiatura numeryczna pozwalają na wygodną obsługę i programowanie centrali. Zegar czasu rzeczywistego umożliwia precyzyjne określenie czasu wystąpienia 256 ostatnio zarejestrowanych zdarzeń.

  • sterowanie wyjściami centrali za pomocą SMS;
  • możliwość definiowania nazw wyjść – konieczne przy sterowaniu wyjściami za pomocą SMS;
  • możliwość określenia linii alarmowej jako „cichy alarm”, której wyzwolenie nie włącza syren, tylko załącza wyjścia określone jako „cichy alarm” i powiadamia za pomocą GSM;
  • możliwość wyzwolenia cichego alarmu przez dłuższe naciśnięcie pilota (jak alarmu antynapadowego).