DG-1ME

DG-1ME


Czujka gazu ziemnego DG-1 ME firmy Satel przeznaczona jest do wczesnego wykrywania oraz sygnalizacji wycieku gazu ziemnego z instalacji gazowej. Przekroczenie określonego progu stężenia gazu ziemnego w pomieszczeniu sygnalizowane jest przez czujkę optycznie i akustycznie.
Dodatkowo uruchamiany jest automatycznie przekaźnik w czujce który to podłączony do instalacji alarmowej powoduje uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej lokalnego systemu alarmowego oraz powiadomienie agencji ochrony ( w przypadku systemu podłączonego do agencji ochrony). Jeżeli połączymy czujkę z instalacją elektryczną to po wykryciu niebezpiecznego stężenia gazu automatycznie zostanie odłączone zasilanie urządzeń oraz automatycznie odcięty zostanie dopływ gazu do budynku. Czujka przeznaczona jest głównie do pracy w ramach systemu alarmowego. Zasilana jest napięciem DC-12V. W celu poprawnej pracy czujka powinna być mocowana na wysokości do 30cm. od sufitu pomieszczenia jak najdalej od otworów wentylacyjnych i okien.

  • Czujka gazu ziemnego(metanu),
  • cyfrowa obróbka sygnału,
  • optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progowego stężenia,
  • sygnalizacja LED zadziałania czujki,
  • funkcja prealarmu,
  • możliwość pracy autonomicznej,
  • pełna autodiagnostyka,
  • zasilanie 12 V (±15%),
  • pobór prądu 30-50mA,
  • wymiary: średn. ø 97 mm. 36 mm.