HM/1/11/17/02 INIM Przycisk START gaszenia w kolorze żółtym