MGEST panel z detekcją gestów

MGEST panel z detekcją gestów

MGEST panel z detekcją gestów


Urządzenie rozpoznaje gesty:
ruch w górę, dół, lewo, prawo,
puknięcie na krawędziach oraz centralne

Urządzenie rozpoznaje gesty:
ruch w górę, dół, lewo, prawo,
puknięcie na krawędziach oraz centralne

Poza podstawową funkcjonalnością, moduł ma 4 kontrolki sygnalizacyjne, oraz wbudowany buzzer.

Montaż na bazie puszki elektrycznej, z blachą montażową

Wymiary
szkło: 90×90 mm
puszka: 60mm
Parametry
1 pole detekcji gestów
4 podświetlanych ikon
Ikony wg standardowego wzoru