MIN16OC8s ośmiowyjściowy

MIN16OC8s ośmiowyjściowy


Urządzenia posiada 8 wyjść typu otwarty kolektor, do sterowania na zasadzie włącz/wyłącz urządzeń stałonapięciowych.
Zastosowane końcówki mocy mogą sterować napięciem do 40V DC.

Urządzenia posiada 8 wyjść typu otwarty kolektor, do sterowania na zasadzie włącz/wyłącz urządzeń stałonapięciowych.
Zastosowane końcówki mocy mogą sterować napięciem do 40V DC.
Poza wyjściami moduł wyposażony jest w 16 wejść:
8 bezpotencjałowych zwieranych do masy urządzenia,
8 separowanych galwanicznie przez optoizolację, sterowanych napięciem z zakresu 9-30V DC.

Montaż na szynę DIN

Wymiary
140x120x65 mm / 8 (pól/modułów)
Parametry
8 wyjść typu otwarty kolektor
8 wejść zwieranych do masy
8 wejść separowanych sterowanych napięciem 9-30V DC
obciążalność pojedynczego wyjścia do 10A przy 12V DC
obciążalność sumaryczna wyjść do 20A przy 12V DC i masie podłączonej do dwóch zacisków