MINAD-8s ośmiowejściowy 0-10V

MINAD-8s ośmiowejściowy 0-10V


Urządzenie do montażu na szynie DIN
Moduł pomiarowy, o bardzo uniwersalnym przeznaczeniu.
Posiada osiem wejść pomiarowych, które mierzą napięcia w zakresie 0-10V. Napięcie wejściowe może być wewnętrzne przeskalowane.

Urządzenie do montażu na szynie DIN
Moduł pomiarowy, o bardzo uniwersalnym przeznaczeniu.
Posiada osiem wejść pomiarowych, które mierzą napięcia w zakresie 0-10V. Napięcie wejściowe może być wewnętrzne przeskalowane zgodnie z wymaganiami, tak aby wartość dostarczana do magistrali prezentowała wartości mierzone w rzeczywistych jednostkach mierzonych wartości fizycznych.
Umożliwia on dostarczenie do systemu pomiary takie jak natężenie oświetlenia, wilgotność, temperaturę, itd…

Do urządzenia można podłączyć wszelkie czujniki, urządzenia- posiadające wyjście napięciowe, o wartościach napięcia z przedziału 0-10V.

Montaż na szynę DIN

Wymiary
88x120x65 mm / 5 (pól/modułów)
Parametry
8 wejść pomiarowych (0-10V)