MOC-32s trzydziestodwuwyjściowy

MOC-32s trzydziestodwuwyjściowy

MOC-32s trzydziestodwuwyjściowy


Urządzenie do montażu na szynie DIN. Przeznaczone do sterowania stało-napięciowymi odbiornikami na zasadzie włącz wyłącz. Wyjście urządzenia zwierane jest do masy, jak we wszystkich naszych produktach z grupy MOC.

.Przeznaczone do sterowania stało-napięciowymi odbiornikami na zasadzie włącz wyłącz. Wyjście urządzenia zwierane jest do masy, jak we wszystkich naszych produktach z grupy MOC. Ze względu na dużą ilość wyjść ma szerokie zastosowanie w rozdzielnicach, w których sterowanie urządzeniami dużej mocy odbywa się za pośrednictwem styczników.

Montaż na szynę DIN

Wymiary
140x120x65 mm / 8 (pól/modułów)
Parametry
32 wyjścia typu otwarty kolektor
obciążalność pojedynczego wyjścia do 1A
obciążalność sumaryczna wyjść do 10A