Polon 4100 Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pożarowej (2×64 adresy), pełne oprogramowanie

Polon 4100 Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pożarowej (2×64 adresy), pełne oprogramowanie

Polon 4100 Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pożarowej (2×64 adresy), pełne oprogramowanie


Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4100 to najmniejsza z rodziny central adresowalnych POLON 4000 firmy Polon Alfa. Posiada w sumie 128 adresów na dwóch pętlach dozorowych (2×64 adresy).

Adresowanie elementów liniowych pozwala na szybką identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Możliwość zastosowania innych elementów adresowalnych jak sygnalizatory czy elementy sterujące EKS-4001 itp., pozwalają na budowę zwięzłej struktury kablowej i maksymalnego uproszczenia programowania, obsługi i dozoru systemu sygnalizacji pożaru. Zalecana do ochrony przeciwpożarowej rożnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp.

Dzięki zastosowaniu elementów wykonawczych centrala SSP Polon 4100 w łatwy sposób może sterować wszelkimi systemami i urządzeniami zainstalowanymi w budynku, jak system oddymiania, wentylacji, zamknięć ogniowych, bram, itp.

Centrala Polon, może współpracować z wszelkimi systemami monitorowania sygnałów alarmowych, zarówno analogowymi jak i cyfrowymi.

Centrala wyposażona jest w duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, ułatwiający nadzór nad systemem SSP odpowiedzialnym za to osobom.

Napięcie zasilania: podstawowe 230V
Napięcie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V od 17Ah do 22Ah
Maks. pobór prądu podczas dozorowania 0.7A
Liczba wariantów alarmowania 17
Linie sygnałowe (potencjałowe) 1
Liczba czujek na linii 64
Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe w centrali 3 obciążalność 1A 30V
Liczba linii dozorowych 2
Liczba linii kontrolnych 2
Liczba stref dozorowych 128
Temperatura pracy od -5°C do 40°C