Polon 4900S Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pożarowej (4×127 adresów), wersja światłowodowa

Polon 4900S Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pożarowej (4×127 adresów), wersja światłowodowa

Polon 4900S Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pożarowej (4×127 adresów), wersja światłowodowa


Adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900S, jest największą centralą oferowanych przez Polon-Alfa, przeznaczoną do budowy dużego i rozległego systemu sygnalizacji pożarowej. Centrala adresowalna POLON 490S0, posiada 508 adresów na czterech pętlach dozorowych (4×127 adresy) z możliwością rozbudowy do 8 pętli i 1024 łącznej liczby adresów.

W centralach tego typy adresowanie elementów liniowych pozwala na szybką identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Możliwość zastosowania pozostałych elementów adresowalnych jak sygnalizatory czy elementy sterujące EKS-4001 itp., pozwalają na budowę przejrzystej struktury kablowej i maksymalnego uproszczenia programowania, obsługi i dozoru systemu sygnalizacji pożaru. Model Polon-4900 jest przeznaczony do budowy największych i rozległych systemów SSP, posiada wszelkie certyfikaty i dopuszczenia dla tego typu urządzeń. Centrala może być stosowana w takich obiektach jak: banki, szpitale, hotele, budynki zabytkowe oraz wszędzie tam gdzie niezbędny czy wręcz wymagany jest skuteczny i niezawodny elektroniczny system ochrony przeciwpożarowej.

Dzięki zastosowaniu elementów wykonawczych centrala SSP Polon 4900 w łatwy sposób może sterować wszelkimi systemami i urządzeniami zainstalowanymi w budynku, jak system oddymiania, wentylacji, zamknięć ogniowych, bram, itp. Centrala 4900 dzięki możliwości sieciowania (połączenie kliku central w sieć) może być rozbudowywana dla potrzeb nawet największych obiektów czy zespołów budynków. Do centrali mogą być dołączanie kolejne centrale serii Polon-4900 (opcjonalne także centrala gaszenia Polon 4500), w sumie 31 dodatkowych central i ponad 31 tyś elementów adresowalnych.

Ułatwieniem centrali w wersji S (Polon 4900S), jest wbudowany konwerter światłowodowy służący do połączenia central między sobą za pośrednictwem kabla światłowodowego.

Centrala Polon, może współpracować z wszelkimi systemami monitorowania sygnałów alarmowych, zarówno analogowymi jak i cyfrowymi. Centrala wyposażona jest w duży i przejrzysty wyświetlacz LCD oraz drukarkę, ułatwiający nadzór nad systemem SSP odpowiedzialnym za to osobom.

Napięcie zasilania: podstawowe 230V
Napięcie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V od 17Ah do 90Ah
Maks. pobór prądu podczas dozorowania 0.05A
Liczba wariantów alarmowania 17
Linie sygnałowe (potencjałowe) 8
Liczba czujek na linii 127
Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe w centrali 16 obciążalność 1A 30V
Liczba linii dozorowych 4 do 8
Maksymalna liczba czujek punktowych na linii 127
Liczba linii kontrolnych 8
Liczba stref dozorowych 1024
Temperatura pracy od -5°C do 40°C