2020-12-05 Dawid Kowalik

Instalacja fotowoltaiki dla firmy w Proszówce

Montaż instalacji fotowoltaicznej złożona z monokrystalicznych paneli o łącznej mocy 8kW i 3-fazowego inwertera fotowoltaicznego.
Systemem można zarządzać również przy pomocy telefonu.

Instalacja pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną wraz z ogrzewaniem.