2020-06-26 Dawid Kowalik

Modernizacja systemu monitoringu we wspólnocie mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Jedna z ostatnich modernizacji systemu monitoringu. Zabezpieczenie wejść i placu parkingowego dla wspólnoty mieszkaniowej w Jeleniej Górze.
Skupiliśmy się na estetyce wykonania oraz całkowitym wykorzystaniu potencjału urządzeń.

Mieszkańcy z pewnością mogą teraz czuć się w pełni bezpiecznie!