2014-11-08 Bielak

Zabezpieczenie budynku w Starej Kamienicy