Przykładowe nagranie pożaru zarejestrowane kamerą monitoringu

2017-12-31 Bielak