Certyfikaty i uprawnienia

Przy wyborze firmy instalującej zabezpieczenia, systemy fotowoltaiczne oraz funkcjonalności inteligentnego domu warto zwrócić uwagę na jej uprawnienia oraz kwalifikacje. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Państwa wgląd do najważniejszych dokumentów potwierdzających nasze kompetencje.

Certyfikat autoryzowanego dystrybutora systemów wideodomofonów Vidos. Firma BIELAK-SYSTEMY jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki Vidos. Gwarantowana najwyższa jakość obsługi i kompetencje w doborze urządzeń i udzielania wsparcia technicznego. Otrzymane 08.02.2021r.

 

Certyfikat ukończenia szkolenia Instalatora Systemu Fibaro przez Grzegorza Bielaka. Szkolenie obejmowało zakres projektowania, konfiguracji i wykonywania instalacji urządzeń systemu. Otrzymane 23.01.2018r. w Katowicach.

 

Certyfikat ukończenia szkolenia Instalatora Systemy Fibaro przez Mateusza Roszaka. Szkolenie obejmowało zakres projektowania, konfiguracjii i wykonywania instalacji urządzeń systemu. Otrzymane 23.01.2018r. w Katowicach.

 

Certyfikat ukończenia szkolenia Instalatora Systemu Fibaro przez Przemysława Chylińskiego. Szkolenie obejmowało zakres projektowania, konfiguracjii i wykonywania instalacji urządzeń systemu. Otrzymane 23.01.2018r. w Katowicach.

 

Certyfikat od firmy Sofinet potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu zaawansowanej konfiguracji urządzenia FortiGate. Otrzymano dnia 18.05.2018r. w Warszawie

 

Certyfikat od firmy Sofinet potwierdzający ukończenia szkolenia związanego z kompleksowym bezpieczeństwem sieci komputerowej – FortiGate. Otrzymane 10.03.2018r. w Warszawie

 

Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia z zakresu: montażu, programowania oraz konserwacji konwencjonalnych Systemów Sygnalizacji Pożarowej SATEL CSP. Otrzymano dnia 03.04.2019r. w Gdańsku

 

Certyfikat autoryzowanego instalatora inteligentnych budynków F&Home. Otrzymany w dniu 03.04.2013r. w Pabinicach

 

Ten certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu techniczno-handlowym Wiosenne nowości – Tour 2019 . Otrzymany w dniu 27.03.2019r.

 

Niniejszy certyfikat potwierdza udział w szkoleniu dotyczącym instalacji i programowania wideodomofonów DERSO IP i jest zaświadczeniem o nabyciu uprawnień autoryzowanego instalatora. Certyfikat uprawnia do sprzedaży detalicznej, instalacji oraz programowania urządzeń Derso IP. Otrzymany w dniu 17.05.2019r. we Wiśle

 

Niniejszy certyfikat potwierdza udział w szkoleniu dotyczącym instalacji i programowania wideodomofonów IP Doorbird i jest zaświadczeniem o nabyciu uprawnień autoryzowanego instalatora. Certyfikat uprawnia do sprzedaży detalicznej, instalacji oraz programowania urządzeń automatyki Doorbird. Otrzymany w dniu 17.05.2019r. we Wiśle

 

Certyfikat potwierdza udział w szkoleniu 1-go stopnia dotyczącego instalacji i programowania inteligentnych systemów sterowania budynkiem Ampio i jest zaświadczeniem o nabyciu uprawnień autoryzowanego instalatora. Możliwość sprzedaży detalicznej, instalacji, programowania oraz serwisowanie urządzeń inteligentnej automatyki Ampio. Otrzymany w dniu 26.09.2018r.

 

Certyfikat potwierdza udział w szkoleniu 1-go, 2-go i 3-go stopnia dotyczącego instalacji i programowania inteligentnych systemów sterowania budynkiem Ampio i jest zaświadczeniem o nabyciu uprawnień autoryzowanego instalatora. Możliwość sprzedaży detalicznej, instalacji, programowania oraz serwisowanie urządzeń inteligentnej automatyki Ampio. Otrzymany w dniu 17.05.2019r.

 

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzaone przez specjalistę ds. ochrony danych osobowych we Lwówku Śląskim. Otrzymane w dniu 16.11.2017r. we Lwówku Śląskim

 

Świadectwo ukończenia szkolenia na temat Interaktywnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 400 z wynikiem pozytywnym. Świadectwo uprawnia do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń tego systemu. Otrzymany w dniu 05.11.2012r. we Wrocławiu

 

Certyfikat od D+H Polska za odbyte szkolenie z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu: systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D+H oraz systemu sygnalizacji pożarowej PROTEC. Otrzymany w dniu 31.05.2017r. we Wrocławiu

 

Niniejszy certyfikat od firmy Urmet MIWI potwierdza udział w szkoleniu z zakresu konfiguracji, uruchomienia i obsługi systemu sygnalizacji pożaru ELKRON FAP500. Otrzymany w dniu 13.07.2017r.

 

Certyfikat zaświadcza odbyte szkolenie z Centrali alarmowych serii Power DSC zorganizowanym przez AAT Holding sp. z o. o. Otrzymany w dniu 10.03.2014r. w Warszawie

 

Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych. Szkolenie dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Otrzymany w dniu 13.03.2014r. w Warszawie

 

Zaświadczenie o posiadaniu autoryzacji na instalację oprogramowania „Small Buisness” oraz autoryzację na sprawowanie opieki serwisowej nad systemami opartymi o wyżej wymienione oprogramowanie oraz szkolenie z systemu. Otrzymany w dniu 06.06.2008r. w Kłodzku

 

Świadectwo ukończenia szkolenia Interaktywnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 400. Niniejsze świadectwo uprawnia do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń ww. systemu, produkowanego przez firmę POLON-ALFA. Otrzymany w dniu 05.11.2012r. we Wrocławiu

 

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu z zakresu: Paradox Security Systems centrale serii Spectra i Digiplex EVO, klawiatura dotykowa TM40, program WinLoad Takex, urządzenia ochrony obwodowej AVerMedia, kamery, rejestratory hybrydowe. Otrzymany w dniu 14.02.2012r. we Wrocławiu

 

Dyplom ukończenia szkolenia Microsoft dotyczącego produktów Hardware. Otrzymany w dniu 28.04.2008r. we Wrocławiu

 

Certyfikat ukończenia szkolenia Autoryzacja Techniczna CDN OPTIMA. Otrzymany w dniu 06.08.2008r.

 

Certyfikat ukończenia kursu podczas Cisco Networking Academy CCNA 4. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora Cisco. Szkolenie dotyczyło technologii WAN. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze. Otrzymany w dniu 07.10.2007r. w Zielonej Górze

 

Certyfikat ukończenia kursu podczas Cisco Networking Academy CCNA 3. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora Cisco. Szkolenie dotyczyło Switchingu baz oraz routingu. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze. Otrzymany w dniu 29.07.2007r. w Zielonej Górze

 

Certyfikat ukończenia kursu podczas Cisco Networking Academy CCNA 2. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora Cisco. Szkolenie dotyczyło Podstaw routingu. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze. Otrzymany w dniu 08.07.2007r. w Zielonej Górze

 

Certyfikat ukończenia kursu podczas Cisco Networking Academy CCNA 1. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora Cisco. Szkolenie dotyczyło Podstaw tworzenia sieci. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze. Otrzymany w dniu 27.05.2007r. w Zielonej Górze

 

Certyfikat ukończenia kursu Cisco. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora. Szkolenie dotyczyło budowania struktur bezprzewodowych sieci LAN. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze. Otrzymany w dniu 28.12.2007r. w Zielonej Górze

 

Certyfikat ukończenia szkolenia VIDICON Sp. z o.o. – generalnego przedstawiciela firmy INIM Electronics. Certyfikat zaświadcza autoryzację w zakresie montażu i serwisu urządzeń alarmowych firmy INIM. Otrzymany w dniu 28.09.2010r. we Wrocławiu

 

Certyfikat ukończenia szkolenia VIDICON Sp. z o.o. – generalnego przedstawiciela firmy INIM Electronics. Certyfikat zaświadcza autoryzację w zakresie montażu i serwisu urządzeń przeciwpożarowych firmy INIM. Otrzymany w dniu 16.06.2011r. we Wrocławiu

 

Certyfikat ukończenia szkolenia VIDICON Sp. z o.o. – generalnego przedstawiciela firmy INIM Electronics. Certyfikat zaświadcza autoryzację w zakresie montażu i serwisu urządzeń przeciwpożarowych firmy INIM. Otrzymany w dniu 25.01.2018r. we Wrocławiu

 

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez NSS Sp. z o.o. z zakresu Możliwości, konfiguracja kamer i rejestratorów IP, oraz sprzętu BCS. Zaświadcza o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji do montażu systemów. Otrzymany w dniu 07.05.2013r. we Wrocławiu

 

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Kultura w Sieci w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” na terenie Gminy Mirsk. Otrzymany w dniu 26.11.2019r. w Mirsku

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Projektowanie systemów fotowoltaicznych” przeprowadzone przez firmę ATUM we Wrocławiu. Otrzymany w dniu 08.03.2020r. we Wrocławiu

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych” przeprowadzone przez firmę ATUM we Wrocławiu. Otrzymany w dniu 07.03.2020r. we Wrocławiu

 

Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu projektowania systemów fotowoltaicznych z zastosowaniem aplikacji Easy Solar. Szkolenie przeprowadzone zostało przez autoryzowanego partnera – OZE-Atum. Otrzymane w dniu 08.03.2020r., we Wrocławiu

 

Potwierdzenie ukończenia szkolenia w zakresie paneli fotowoltaicznych Vitovolt. Szkolenie obejmowało w części teoretycznej i praktycznej zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji fotowoltaicznych. Otrzymany w dniu 07.03.2020r. we Wrocławiu

 

Autoryzacja MERCOR na montaż klap dymowych, okien oddymiających, central sterujących oddymianiem i wentylacją. Wydany w dniu 27.11.2020r. w Gdańsku

 

Certyfikat stanowiący potwierdzenie ukończenia szkolenia dotyczącego systemów oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych – mcr THERM SYSTEM. Wydany w dniu 27.11.2020r. w Gdańsku

 

Certyfikat o szkoelniu licencyjnym automatyki do bram NICE. Licencjonowany instalator i dystrybutor napędów do bramy Nice. Wydany w dniu 06.05.2022r. w Zabaganiu

 

Inne dyplomy oraz licencje