Certyfikaty i uprawnienia

Przy wyborze firmy instalującej zabezpieczenia, systemy fotowoltaiczne oraz funkcjonalności inteligentnego domu warto zwrócić uwagę na jej uprawnienia oraz kwalifikacje. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Państwa wgląd do najważniejszych dokumentów potwierdzających nasze kompetencje.

Certyfikaty ukończenia szkoleń

Certyfiakt ukończenia szkolenia inteligentnego domu Fibaro

Certyfikat ukończenia szkolenia Instalatora Systemu Fibaro przez Grzegorza Bielaka. Szkolenie obejmowało zakres projektowania, konfiguracji i wykonywania instalacji urządzeń systemu. Otrzymane 23.01.2018r. w Katowicach.

 

Certyfiakt ukończenia szkolenia inteligentnego domu Fibaro

Certyfikat ukończenia szkolenia Instalatora Systemu Fibaro przez Mateusza Roszaka. Szkolenie obejmowało zakres projektowania, konfiguracji i wykonywania instalacji urządzeń systemu. Otrzymane 23.01.2018r. w Katowicach.

 

Certyfiakt ukończenia szkolenia inteligentnego domu Fibaro

Certyfikat ukończenia szkolenia Instalatora Systemu Fibaro przez Przemysława Chylińskiego. Szkolenie obejmowało zakres projektowania, konfiguracji i wykonywania instalacji urządzeń systemu. Otrzymane 23.01.2018r. w Katowicach.

 

Certyfikat Fortninet Zaawansowana konfiguarcja urządzenia

Certyfikat od firmy Softinet potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu zaawansowanej konfiguracji urządzenia FortiGate.

 

Certyfikat od firmy Softinet potwierdzający ukończenie szkolenia związanego z kompleksowym bezpieczeństwem sieci komputerowejFortiGate.

 

Certfikat CSP [Bielak-Systemy]

Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia z zakresu: montażu, programowania oraz konserwacji konwencjonalnych Systemów Sygnalizacji Pożarowej SATEL CSP. Otrzymano dnia 03.04.2019r. w Gdańsku.

 

Certyfikat F&F Bielak-Systemy

Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu inteligentnych budynków F&Home, otrzymany w dniu 03.04.2013r. w Pabianicach.

 

Certyfikat Satel Bielak Systemy

Ten certyfikat potwierdza uczestnictwo w szkoleniu techniczno-handlowym Wiosenne nowości – Tour 2019, w dniu 27-03-2019r.

 

Certyfikat szkolenia dotyczącego instalacji i programowania wideofonów sieciowych DERSO IP

Niniejszy certyfikat potwierdza udział w szkoleniu dotyczącym instalacji i programowania wideodomofonów DERSO IP i jest zaświadczeniem o nabyciu uprawnień autoryzowanego instalatora. Certyfikat uprawnia do sprzedaży detalicznej, instalacji oraz programowania urządzeń Derso IP

 

Certyfikat szkolenia dotyczącego instalacji i programowania wideofonów sieciowych DERSO IP

Niniejszy certyfikat potwierdza udział w szkoleniu dotyczącym instalacji i programowania wideodomofonów IP Doorbird i jest zaświadczeniem o nabyciu uprawnień autoryzowanego instalatora. Certyfikat uprawnia do sprzedaży detalicznej, instalacji oraz programowania urządzeń automatyki Doorbird.

 

Certyfikat Ampio Autoryzowany Instalator

Certyfikat potwierdza udział w szkoleniu 1-go, 2-go i 3-go stopnia dotyczącego instalacji i programowania inteligentnych systemów sterowania budynkiem Ampio i jest zaświadczeniem o nabyciu uprawnień autoryzowanego instalatora. Oznacza to możliwość sprzedaży detalicznej, instalacji, programowania oraz serwisowania urządzeń inteligentnej automatyki Ampio.

 

Certyfikat szkolenia dotyczącego instalacji i programowania inteligentnych systemów zarządzania budynkiem

Certyfikat potwierdza udział w szkoleniu 1-go, 2-go i 3-go stopnia dotyczącego instalacji i programowania inteligentnych systemów sterowania budynkiem Ampio i jest zaświadczeniem o nabyciu uprawnień autoryzowanego instalatora. Oznacza to możliwość sprzedaży detalicznej, instalacji, programowania oraz serwisowania urządzeń inteligentnej automatyki Ampio.

 

Certyfikat Ochrona Danych Osobowych Bielak Systemy

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzone przez specjaliste ds. ochrony danych osobowych we Lwówku Śląskim.

 

Certyfikat Interaktywny System Sygnalizacji Pożarowej POLON

Świadectwo ukończenia szkolenia na temat Interaktywnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 400 z wynikiem pozytywnym. Świadectwo uprawnia do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń tego systemu.

 

Certyfikat systemy oddymiania, zamknięc ogniowych, i naturalnej wentylacji D+H

Certyfikat od D+H Polska za odbyte szkolenie z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu: systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D+H oraz systemu sygnalizacji pożarowej PROTEC.

 

Certyfikat konfiguracja, uruchomienie i obsługa ssgp Elkron

Niniejszy certyfikat od firmy Urmet MIWI potwierdza udział w szkoleniu z zakresu konfiguracji, uruchomienia i obsługi systemu sygnalizacji pożaru ELKRON FAP500.

 

Certyfikat szkolenia z zakresu DSC

Certyfikat zaświadcza odbyte szkolenie z Centrali alarmowych serii Power DSC zorganizowanym przez AAT Holding sp. z o. o.

 

Certyfikat specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych

Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych. Szkolenie dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Swiadectwo do autoryzacji programów firmy Syplex

Zaświadczenie o posiadaniu autoryzacji na instalację oprogramowania „Small Buisness” oraz autoryzację na sprawowanie opieki serwisowej nad systemami opartymi o wyżej wymienione oprogramowanie oraz szkolenie z systemu.

 

Świadectwo ukończenia szkolenia montażu systemów sygnalizacji pozaru Polon-Alfa

Świadectwo ukończenia szkolenia Interaktywnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 400. Niniejsze świadectwo uprawnia do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń ww. systemu, produkowanego przez firmę POLON-ALFA.

 

Zaświadczenie do do montażu systemów alarmowych firmy Paradox oraz AverMedia

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu z zakresu: Paradox Security Systems centrale serii Spectra i Digiplex EVO, klawiatura dotykowa TM40, program WinLoad Takex, urządzenia ochrony obwodowej AVerMedia, kamery, rejestratory hybrydowe.

 

Dyplom za ukończenie szkolenia montażu urządzeń peryferyjnych Microsoft

Dyplom ukończenia szkolenia Microsoft dotyczącego produktów Hardware. Przeprowadzony we Wrocławiu dnia 28.04.2008r..

 

Certfikat uprawniający do autoryzacji technicznej programu CDN Optima

Certyfikat ukończenia szkolenia Autoryzacja Techniczna CDN OPTIMA odbytego w dniu 06.08.2008r.

 

Certyfikat CISCO - technologie WAN

Certyfikat ukończenia kursu podczas Cisco Networking Academy CCNA 4. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora Cisco. Szkolenie dotyczyło technologii WAN. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze.

 

Certfikat CISCO - Przełączniki i urządzenia sieciowe

Certyfikat ukończenia kursu podczas Cisco Networking Academy CCNA 3. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora Cisco. Szkolenie dotyczyło Switchingu baz oraz routingu. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze.

 

Certyfikat CISCO do konfiguracji routingu

Certyfikat ukończenia kursu podczas Cisco Networking Academy CCNA 2. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora Cisco. Szkolenie dotyczyło Podstaw routingu. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze.

 

Certyfikat CISCO instalacji sieci komputerowych

Certyfikat ukończenia kursu podczas Cisco Networking Academy CCNA 1. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora Cisco. Szkolenie dotyczyło Podstaw tworzenia sieci. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze.

 

Certyfikat CISCO uprawniająca do instalacji bezprzeowodowej sieci LAN

Certyfikat ukończenia kursu Cisco. Przeprowadzony pod okiem doświadczonego instruktora. Szkolenie dotyczyło budowania struktur bezprzewodowych sieci LAN. Odbyte w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych przy UZ w Zielonej Górze.

 

Certyfikat ukończenia szkolenia montażu systemów alarmowych INIM

Certyfikat ukończenia szkolenia VIDICON Sp. z o.o. – generalnego przedstawiciela firmy INIM Electronics. Certyfikat zaświadcza autoryzację w zakresie montażu i serwisu urządzeń alarmowych firmy INIM.

 

Autoryzacja w zakresie montażu urządzeń przeciwpożarowych

Certyfikat ukończenia szkolenia VIDICON Sp. z o.o. – generalnego przedstawiciela firmy INIM Electronics. Certyfikat zaświadcza autoryzację w zakresie montażu i serwisu urządzeń przeciwpożarowych firmy INIM.

 

Certyfikat Vidicon ppozarowe

Certyfikat ukończenia szkolenia VIDICON Sp. z o.o. – generalnego przedstawiciela firmy INIM Electronics. Certyfikat zaświadcza autoryzację w zakresie montażu i serwisu urządzeń przeciwpożarowych firmy INIM.

 

Certyfikat uprawniający do obsługi systemów IP firmy BCS

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez NSS Sp. z o.o. z zakresu Możliwości, konfiguracja kamer i rejestratorów IP, oraz sprzętu BCS. Zaświadcza o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji do montażu systemów.

 

Przemysław Chyliński Certyfikat Kultura w Sieci Bielak Systemy

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Kultura w Sieci w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” na terenie Gminy Mirsk.

 

Certyfikat projektowanie systemów fotowoltaicznych Atum

Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Projektowanie systemów fotowoltaicznych” przeprowadzone przez firmę ATUM we Wrocławiu. Zakres szkolenie dotyczył:

  1. Sytuacja prawna projektowania instalacji prosumenckich
  2. Projektowanie za pomocą karty i kalkulatora
  3. Wsparcie projektowe za pomocą aplikacji internetowych
  4. Projektowanie instalacji z optymalizatorami mocy

.

 

Certyfkat szkolenie Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych

Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych” przeprowadzone przez firmę ATUM we Wrocławiu. Zakres szkolenie dotyczył:

  1. Wprowadzenie do fotowoltaiki
  2. Typy systemów i instalacji fotowoltaicznych, eksploatacja i konserwacja
  3. Dobór, montaż, regulacja systemów fotowoltaicznych, komputerowe wspomaganie projektowania
  4. Badania termowizyjne
  5. Montaż paneli PV wraz z konstrukcją wsporczą, połączenie elektryczne, montaż falownika, uruchomienie instalacji

.

 

Certyfkat szkolenia projektowanie systemów fotowoltaicznych

Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu projektowania systemów fotowoltaicznych z zastosowaniem aplikacji Easy Solar. Szkolenie przeprowadzone zostało przez autoryzowanego partnera – OZE-Atum.

 

Certyfikat montażu paneli fotowoltaicznych Viessman

Potwierdzenie ukończenia szkolenia w zakresie paneli fotowoltaicznych Vitovolt. Szkolenie obejmowało w części teoretycznej i praktycznej zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i
utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji fotowoltaicznych.

 

Inne dyplomy oraz licencje