CIRRUS PRO 200 – CZUJKA ZASYSAJĄCA

CIRRUS PRO 200 – CZUJKA ZASYSAJĄCA

CIRRUS PRO 200 – CZUJKA ZASYSAJĄCA


Sposób działania
Czujka Cirrus Pro działa na zasadzie ciągłego próbkowania powietrza za pomocą wbudowanego układu zasysającego. Układ zasysający zbudowany jest z sieci monitorowanych rurek pomiarowych, zawierających małe otwory zwane miejscami próbkowania. Zasysane z danego obszaru lub strefy pożarowej cząstki powietrza trafiają do urządzenia detekcyjnego, którego zadaniem jest wykrywanie cząstek będących produktami procesu spalania. Po stwierdzeniu wzrostu stężenia cząstek dymu w powietrzu informacja jest przekazywana na wyjścia alarmowe czujki.

Chmura w komorze
W przeciwieństwie do większości dostępnych na rynku systemów zasysających czujki Cirrus Pro nie są urządzeniami optycznymi, które w celu wywołania alarmu wymagają widzialnego dymu. Zamiast tego jako podstawowe źródło detekcji wykorzystują tzw. chmurę w komorze. Dzięki temu wyjątkowemu rozwiązaniu Cirrus Pro jest jednym z najbardziej wszechstronnych systemów wczesnego wykrywania pożaru o dużej odporności na fałszywe alarmy, powodowane przez kurz, opary, skroplenia, wilgoć, duży przepływ powietrza oraz zmiany temperatury.

Komora Wilsona
Do detekcji cząstek submikroskopowych generowanych w początkowym stadium pożaru i w kolejnych jego etapach czujka Cirrus Pro wykorzystuje zasadę działania komory Wilsona. Próbki powietrza z pomieszczenia chronionego trafiają do czujki za pomocą wewnętrznej dmuchawy. Część próbki kierowana jest do nawilżacza, a jej nadmiar usuwany z układu. Z nawilżacza, po osiągnięciu 100-procentowej wilgotności względnej, próbki dostają się do komory Wilsona. Tu poddawane są schłodzeniu, a następnie – w wyniku szybkiej ekspansji próżniowej na wszystkich cząstkach dymu znajdujących się w powietrzu – dochodzi do kondensacji wody. W konsekwencji wytworzone termicznie cząstki powodują powstanie chmury, która zostaje następnie wykryta przez układ pomiarowy komory. Gęstość utworzonej chmury jest wprost proporcjonalna do liczby obecnych cząsteczek dymu. Wynikiem jest ciągły sygnał, który odpowiada stężeniu cząstek zanieczyszczenia. Sygnał ten służy do uaktywnienia etapowej sekwencji alarmowej o czterech poziomach.

 

Zalety czujki Cirrus Pro:

 • bardzo wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego,
 • duża odporność na fałszywe alarmy,
 • wykorzystanie do detekcji tzw. komory Wilsona, zamiast urządzeń optycznych,
 • odporność na kurz, parę wodną, wilgoć, opary,
 • możliwość stosowania w strefach o trudnych warunkach środowiskowych.

 

Zastosowanie czujki :

 • centra danych i serwerownie,
 • obiekty zabytkowe,
 • obiekty przemysłowe (stolarnie, oczyszczalnie ścieków, papiernie),
 • obiekty użyteczności publicznej (teatry, muzea),
 • obiekty sportowe (stadiony, kryte pływalnie),
 • obiekty komunikacyjne (lotniska, dworce kolejowe, stacje metra),
 • obiekty penitencjarne (więzienia, areszty),
 • obiekty magazynowe i produkcyjne (chłodnie, centra logistyczne),
 • szpitale,
 • tunele.

Dane teczhniczne czujki Cirrus Pro:

 • Napięcie zasilania [VDC] 20–29
 • Prąd w dozorze [mA] 340
 • Prąd w alarmie [mA] 500
 • Zakres temperatury [°C] –10 do +50
 • Waga [kg]  5
 • Wymiary [S × W × G] 360 × 215 × 144
 • Średnica rurki [mm] 19 do 25
 • Długość rurki [m] do 200
 • Stopień ochrony IP 30