DG-1 TCM

DG-1 TCM


Czujka gazów usypiających DG-1 TCM przeznaczona jest do wczesnego wykrywania oraz sygnalizacji pojawienia się gazów usypiających ( oparów chloroformu). Przekroczenie określonego progu stężenia gazu usypiającego w pomieszczeniu sygnalizowane jest przez czujkę optycznie i akustycznie.
Dodatkowo uruchamiany jest automatycznie przekaźnik w czujce który to podłączony do instalacji alarmowej powoduje uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej lokalnego systemu alarmowego oraz powiadomienie agencji ochrony ( w przypadku systemu podłączonego do agencji ochrony). Czujka przeznaczona jest głównie do pracy w ramach systemu alarmowego. Zasilana jest napięciem DC-12V. W celu poprawnej pracy czujka powinna być mocowana na wysokości około 15-30cm od podłogi pomieszczenia z dala od otworów wentylacyjnych i okien.

  • Czujka gazów usypiających(oparów chloroformu),
  • cyfrowa obróbka sygnału,
  • optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progowego stężenia,
  • sygnalizacja zadziałania czujki, niebieska dioda LED,
  • funkcja prealarmu,
  • pełna autodiagnostyka,
  • zasilanie 12 V (±15%),
  • pobór prądu 80-120mA,
  • wymiary: średn. ø 97 mm. 36 mm.