HM/5/11/18/02 INIM Przycisk STOP gaszenia w kolorze niebieskim