MLED-1p sterownik magistralny

MLED-1p sterownik magistralny

MLED-1p sterownik magistralny


Urządzenie do montażu w standardowej puszce elektrycznej (60mm).
Dopuszkowy sterownik trzyżyłowego, magistralnego oświetlenia Ampio LED.

Urządzenie do montażu w standardowej puszce elektrycznej (60mm).
Dopuszkowy sterownik trzyżyłowego, magistralnego oświetlenia Ampio LED.

Poza złączem magistralnym w postaci trzech zacisków, posiada również cztery wejścia zwierane do masy, oraz możliwość podłączenia czujników 1Wire (DS18B20).

Wymiary
44x41x16 mm
Parametry
4 wejścia zwierane do masy
1 wyjście magistralne Ampio LED (3 zaciski śrubowe)
wejście czujników 1Wire Dallas 18B20