Polon 4200 Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pożarowej (4×64 adresy), pełne oprogramowanie, drukarka

Polon 4200 Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pożarowej (4×64 adresy), pełne oprogramowanie, drukarka

Polon 4200 Polon-Alfa Centrala sygnalizacji pożarowej (4×64 adresy), pełne oprogramowanie, drukarka


Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4200, jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań w dziedzinie ochrony pożarowej budynków firmy Polon-Alfa. Central adresowalna POLON 4200, posiada maksymalnie 256 adresów na czterech pętlach dozorowych (4×64 adresy).

Adresowanie elementów liniowych pozwala na szybką identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Możliwość zastosowania pozostałych elementów adresowalnych jak sygnalizatory czy elementy sterujące EKS-4001 itp., pozwalają na budowę przejrzystej struktury kablowej i maksymalnego uproszczenia programowania, obsługi i dozoru systemu sygnalizacji pożaru. System 4200 jest przeznaczony do budowy średniej wielkości systemów SSP, posiada oczywiście wszelkie certyfikaty i dopuszczenia dla tego typu urządzeń. Centrala może być stosowana w takich obiektach jak: banki, szpitale, hotele, budynki zabytkowe oraz wszędzie tam gdzie niezbędny czy wręcz wymagany jest skuteczny i niezawodny elektroniczny system ochrony przeciwpożarowej.

Dzięki zastosowaniu elementów wykonawczych centrala SSP Polon 4200 w łatwy sposób może sterować wszelkimi systemami i urządzeniami zainstalowanymi w budynku, jak system oddymiania, wentylacji, zamknięć ogniowych, bram, itp. Centrala 4200 natomiast nie ma możliwości pracy w sieci.

Centrala Polon, może współpracować z wszelkimi systemami monitorowania sygnałów alarmowych, zarówno analogowymi jak i cyfrowymi.

Centrala wyposażona jest w duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, ułatwiający nadzór nad systemem SSP odpowiedzialnym za to osobom.

Napięcie zasilania: podstawowe sieć 50Hz, 230V +10% – 15%
Napięcie zasilania: rezerwowe 24V od 17Ah do 38Ah
Maks. pobór prądu podczas dozorowania 0.4A
Maks. pobór prądu z sieci 0.8A
Dopuszczalna pojemność przewodów linii 300nF
Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe 50mA (20mA)
Dysponowany prąd do zasilania urządzeń zewnętrznych 0.1A
Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych
 • wielostanowe czujki szeregu 4043, 4046;
 • ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H, ROP-4001M, ROP-4001MH;
 • adaptery ADC-4001M, ADC-4001;
 • sygnalizatory akustyczne SAL-4001; elementy kontrolno-sterujące EKS-4001;
 • wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001;
 • wielowejściowe elementy kontrolne EWK-4001
Bezpotencjałowe nadzorowane wyjście przekaźnikowe obciążalność prądowa 1A/24V
Liczba linii adresowalnych 4
Liczba wariantów alarmowania 14
Linie sygnałowe (potencjałowe) 2
Liczba czujek na linii 64
Obciążalność wyjścia do zasilania urządzeń zewnętrznych 500mA/24V
Pobór prądu z linii dozorowej przez adapter ADC-4001M 0.5, 1.33, 2.2, 2.5, 6.8, 16mA (w zależności od trybu pracy)
Pobór prądu z linii dozorowej przez elementy typu czujki, ręczne ostrzegawcze, sygnalizator, elementy EKS, EWS, EWK-4001 od 130uA do 170uA (w zależności od typu elementu)
Programowane wyjścia
 • 8 przekaźników o stykach bezpotencjałowych przełącznych 1A/24V;
 • 1 linia sygnałowa o obciążalności 0.5A/24V;
 • 1 linia sygnałowa o obciążalności 0.1A/24V;
Programowane wejścia 2 linie kontrolne
Rezystancja przewodów linii dozorowych 2x100Ohm
Układ pracy linii dozorowej pętlowy z możliwością eliminacji przerwy lub zwarcia, promieniowy
Współpraca z urządzeniami klawiatura komputerowa, komputer, system monitoringu cyfrowego, terminale sygnalizacji równoległej TSR-4000
Zakresy programowania czasów
 • oczekiwania na potwierdzenie alarmu I st. 0-10min;
 • rozpoznania po potwierdzeniu alarmu I st. 0-10min;
 • opóźnienia wysterowania wyjść alarm. 0-10min;
Liczba linii dozorowych 4
Maksymalna liczba czujek punktowych na linii 64
Maksymalna liczba czujek liniowych na linii 64
Maksymalna liczba ROP na linii 64
Liczba wyjść przekaźnikowych alarmu ogólnego 1 przełączny
Liczba adresów na linii dozorowej 64
Liczba stref dozorowych 256
Klasa szczelności IP 30
Temperatura pracy od -5°C do 40°C
Wymiary (mm) 483x393x190
Masa bez akumulatora ok. 11kg