MCON-CAN separator magistralny

MCON-CAN separator magistralny

MCON-CAN separator magistralny


Zdarza się konieczność zabezpieczenia magistrali, przed potencjalnymi zagrożeniami.
Kiedy instalacja wychodzi z budynku, i prowadzimy ją do ogrodu, bramy, czy oddalonego garażu.

Zdarza się konieczność zabezpieczenia magistrali, przed potencjalnymi zagrożeniami.
Kiedy instalacja wychodzi z budynku, i prowadzimy ją do ogrodu, bramy, czy oddalonego garażu.
Separator pełni tu właśnie taką rolę, tworzy rozseparowany galwanicznie łącznik dwóch sieci. Uszkodzenie jednej strony nie powoduje awarii drugiej. Zapewnia to jeszcze większą pewność i niezawodność pracy systemu.

Montaż na szynę DIN

Wymiary
34x120x65 mm / 2 (pola/moduły)
Parametry
2 złącza magistralne