PSP-104 SATEL Panel wyniesiony

PSP-104 SATEL Panel wyniesiony

PSP-104 SATEL Panel wyniesiony


Panel wyniesiony PSP 104 współpracuje z konwencjonalną centralą sygnalizacji pożarowej CSP 104. Urządzenie umożliwia obsługę systemu sygnalizacji pożaru z miejsca które jest oddalone od fizycznej lokalizacji centrali, powielając jej interfejs użytkownika. Dzięki niemu, centrala może być zainstalowana tam gdzie jest to najbardziej dogodne z punktu widzenia topologii systemu, podczas gdy panel umieszczony może zostać w pobliżu personelu obsługowego.

 • Obsługa systemu za pomocą panelu jest dokładnie taka jak w przypadku obsługi lokalnej za pomocą centrali.
 • Urządzenie posiada wbudowany zasilacz buforowy z pojedynczym akumulatorem 12 V 17 Ah, oraz wyjściami zasilania AUX 24V i 18V
 • Współpraca z centralą sygnalizacji pożarowej CSP-104 SATEL
 • Zasilanie podstawowe z sieci o napięciu: 230 V AC +10% , -15% 50 Hz
 • Maksymalny pobór prądu z sieci: 0,5 A
 • Zabezpieczenie nadprądowe zasilacza sieciowego: bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A
 • Zasilanie rezerwowe: wewnętrzny akumulator kwasowy: 12 V / 17 Ah
 • Czas pracy zasilania rezerwowego: 72 h
 • Prąd ładowania akumulatora maks.1 A
 • Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie): 1 Ω
 • Pobór prądu:
  • z akumulatora w stanie dozorowania: 60 mA
  • z akumulatora w stanie alarmu: 60 mA
  • ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozorowania: 55 mA
  • ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu: 55 mA
 • Szczelność obudowy: IP30
 • Masa bez akumulatora< 3 kg
 • Zakres temperatur pracy: -5…+40 °C
 • Maksymalna wilgotność: 93±3%
 • Wymiary: 324 x 382 x 108 mm
 • Zakres temperatur transportu: -25….+55 °C
 • I max a 2,5 A
 • I max b 3,6 A