UCS-6000 8A (1x8A) Polon-Alfa Uniwersalna centrala sterująca

UCS-6000 8A (1x8A) Polon-Alfa Uniwersalna centrala sterująca

UCS-6000 8A (1x8A) Polon-Alfa Uniwersalna centrala sterująca


Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 8A Polon-Alfa w wersji: 1 strefa 8A

Centrala UCS-6000 8A (1x 8A) sprzedawana jest w obudowie (400x400x160 mm) wraz z następującymi elementami:

1x MGS-60 8A
1x MZU-60
1x SP-240 (moduł zasilacza 240W, 10A)
2x akumulator

Opcjonalnie można zamontować dodatkowo: 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 oraz 1x MPW-60.

Centrala UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:

 • Wykrywanie pożaru (zadymienia)
 • Uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania
 • Sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie)
 • Automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania
 • Automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali
 • Przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych

 

Urządzenie UCS 6000 może pracować indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.

 • Moduł MGS-60 (x1):
  • nadzorowaną linię przyjmującą sygnał alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej,
  • linię zasilającą czujnik deszczu i/lub wiatru,
  • linię przyjmującą sygnał z czujnika deszczu i/lub wiatru,
  • przekaźnik alarmu PKA nadzorowany (ciągłość toru), przekaźnik uszkodzenia PKU
 • Moduł MGL-60 (x8):
  • konwencjonalną linię dozorową (czujki szeregu 40),
  • konwencjonalną linię ręcznych przycisków oddymiania (przyciski szeregu PO-6X),
  • wyjście główne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki i napędy klap przeciwpożarowych, elektromagnesy oddzieleń przeciwpożarowych, itp.),
  • linie kontrolne stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych przez wyjście główne,
  • linie przyjmujące sygnały z przycisków przewietrzających (OTWÓRZ, ZAMKNIJ);
 • Moduł MPW-60 (x4):
  • 2 przekaźniki programowalne PK1 i PK2 wysokonapięciowe (5 A / 230 V),
  • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);
 • Moduł MPD-60 (x1):
  • 2 nadzorowane przekaźniki programowalne PK1 i PK2 (1 A / 24 V),
  • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);
 • Moduł MKA-60 (x1):
  • linię komunikacyjną do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa);
 • Moduł MZU-60 (x4):
  • przekaźnik uszkodzenia zasilania PKUZ (1 A / 24 V),
  • nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5 A / 24 V).