2022-10-14 Dawid Kowalik

Zaplanuj przegląd i konserwację alarmu i monitoringu

Przegląd i konserwacja alarmu, monitoringu

Dlaczego okresowy przegląd i konserwacja systemu alarmowego i monitoringu jest ważna?

Nasze systemy zabezpieczeń są niezawodnym rozwiązaniem w zabezpieczeniu mienia domowego i biznesów.
Gdy monitoring pełni dozór bezpieczeństwa i może dostarczyć informacji dowodowych, nasz alarm zadziała prewencyjnie i odstraszy/zniechęci do wejścia na strzeżony teren.
Zainstalowany i dobrze zaprogramowany przez nas system odstraszy od uczynienia Twojej posesji celem kolejnego przestępstwa.
Jaką mamy gwarancję, że alarm zadziała i dlaczego tak ważne są przeglądy i konserwacje systemów zabezpieczeń?

 1. Niezawodność i długie życie systemu alarmowego i monitoringu

  Każdy elektroniczny system zabezpieczeń ma swoją żywotność i gwarancję niezawodnego działania.
  Dzięki okresowej konserwacji systemów nasza firma wydłuży życie Twojego systemu zwiększając niezawodność.

 2. Zwiększone bezpieczeństwo

  Regularne profilaktyczne przeglądy Twojego systemu zabezpieczeń upewnią Cię, że Twoja posesja jest chroniona.
  Nasze systemy wykrywają ruch i natychmiastowo przesyłają powiadomienie o wydarzeniu do użytkownika.
  Użytkownik nie będzie wiedział o wtragnięciu, jeśli usługa powiadamiania nie działa prawidłowo – przeglądy upewniają Cię, że Twój system działa prawidłowo.

 3. Optymalizacja wydajności i niezawodności alarmu i monitoringu

  Przy każdorazowym przeglądzie systemu technik Bielak-Systemy sprawdzi i zaktualizuje firmware systemów do wersji zgodnej z aktualną normą bezpieczeństwa PN-EN 50131-1:2009.

 4. Zminimalizowanie ryzyka przerw w działaniu systemu

  Alarm i kamery mogą zostać rozłączone w wyniku usterki. Przegląd pozwala na przewidzenie usterki i konserwację
  danego elementu, aby zapobiec usterce. Technicy Bielak-Systemy usuną usterkę zanim doprowadzi ona do poważniejszych uszkodzeń sprzętu.

 5. Wydłużenie gwarancji i niższe koszty naprawy

  Gwarancję na zainstalowany system Bielak można wydłużyć o nawet 7 lat dzięki wykonywaniu corocznych przeglądów systemów.

Co obejmuje usługa konserwacji systemów zabezpieczeń i co jest sprawdzane podczas usługi?

W systemie monitoringu:
 • aktualizacja oprogramowania sprzętowego;
 • wykonanie podglądu monitoringu na dodatkowych urządzeniach;
 • czyszczenie sprzętu tj. usuwanie pajęczyn, przecieranie szkła itd.;
 • w razie utraty – regulacja ostrości kamer;
 • kontrola i regulacja napięcia zasilaczy;
 • testy działania pod zasilaniem awaryjnym;
 • kontrola oprzewodowania systemu;
 • kontrola pracy i czyszczenie wentylatorów chłodzących układy elektroniki w rejestratorze;
 • kontrola systemu pod względem logicznym, spójność zapisu, sprawdzanie logów, wydarzeń w systemie monitoringu.
W systemie alarmowym:
 • aktualizacja oprogramowania sprzętowego;
 • przeprogramowanie central zgodnie z aktualnymi normami bezpieczeństwa;
 • przedmuchiwanie i czyszczenie czujników dymu;
 • wymiana baterii w czujnikach;
 • doładowanie konta karty w module GSM;
 • testy działania pod zasilaniem awaryjnym;
 • testy działania czujników;
 • oczyszczanie sprzętu z pajęczyn i z ognieżdzonych insektów;
 • kontrola oprzewodowania systemu;
 • przegląd pamięci zdarzeń;
 • testy powiadamiania o alarmie;
 • oględziny budynku po ewentualnych zmianach budowlanych i sporzadzenie uwag pod względem wpływania na zainstalowany system.

Po wykonanej usłudze technik Bielak-Systemy sporządza protokół, który piśmiennie informuje o stanie systemu alarmowego.

Jak często powinno się wykonywać przegląd i konserwację systemów bezpieczeństwa?

Zależy od wieku systemu. W nowoczesnych systemach zabezpieczeń przegląd powinien być wykonywany raz na rok.
Starsze systemy wymagają częstszej inspekcji – powinno się rozważyć wykonanie przeglądu chociaż co pół roku.

Przy naszej instalacji nie trzeba pamiętać o przeglądzie. To my przypominamy i zalecamy użytkownikowi wykonanie przeglądu.

Umów przegląd systemu


  Przegląd systemu