2023-12-08 Dawid Kowalik

Zabezpieczenie przed czadem w zimę – systemy alarmowe

Zabezpieczenie przed czadem w zimę systemem alarmowym satel DG01

Zagrożenie tlenkiem węgla w okresie zimowym

Tlenek węgla, czyli potocznie zwany czad, co roku w okresie grzewczym okazuje się dużym zagrożeniem. Powstaje w wyniku spalania paliw grzewczych tj. drewno czy węgiel, a jego zbyt duże stężenie spowodowane np. niewłaściwe pracującego urządzenia spalającego może doprowadzić do śmierci w nawet kilka minut. To zagrożenie jest wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ czad dla człowieka jest niewykrywalny - bezwonny i niewidzialny. Gwarancją bezpieczeństwa przed tym niewidzialnym zabójcą są prawidłowo zamontowane czujniki czadu w systemach alarmowych.

Prawidłowe zabezpieczenie przed tlenkiem czadu (CO)

Wiele marketów sprzedaje autonomiczne urządzenia wykrywające gazy... tylko czy masz pewność i gwarancję wykrycia gazu, jeśli Twój czujnik wisi wiele lat i czy wisi on w dobrym miejscu?
Przede wszystkim nie pozwól, aby zakup pierwszego lepszego detektora czadu wzbudził w Tobie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Lepiej zwrócić się do firmy instalacyjnej z techniczną wiedzą o montażu czujnika i z doświadczeniem produktowym.

Czujnik gazu DG-1 zamontowany przez Bielak-Systemy ochroni Cię przed zatruciem

Zamontowane w ramach systemu alarmowego czujniki CO gwarantują bezpieczeństwo wszystkim domownikom, jeśli są poprawnie zainstalowane. Urządzenie powinno zostać zainstalowane jednocześnie na wysokości głowy dorosłego człowieka, niedostępne dla dzieci. Czujki nie należy montować w miejscu, gdzie występują zakłócenia przez np. przepływ powietrza. Trzeba również sprawić, aby nie była ona niczym zasłonięta, a samo urządzenie znajdowało się w odległości nie mniejszej niż 2 metry od potencjalnego emitera gazu.

System alarmowy z detektorem gazu

Najlepszym zabezpieczeniem przed czadem jest system alarmowy z aktualnym przeglądem. Czujnik podłączony do centrali alarmowej z modułem powiadomień zasygnalizuje i poinformuje domowników o zbyt dużym stężeniu czadu w powietrzu.
Coroczne przeglądy systemu gwarantują prawidłowość, niezawodność i ciągłość działania alarmu i wykrycia tlenku węgla.

Czujnik czadu tlenku węgla CO

DG-1 Czujnik wykrycia czadu

Montaż zalecany w pomieszczeniach, gdzie występuje ryzyko pojawienia się czadu, tj. w kotłowniach, przy kominkach, piecach i kuchenkach gazowych, w garażach itp. Czujka wykrywa przekroczenie niebezpiecznego stężenia gazu w określonym czasie. Ze względu na specyfikę tlenku węgla czujka powinna być montowana na wysokości ok. 1,5 m. Cyfrowy algorytm detekcji gazu oraz funkcja kompensacji temperatury zapewniają prawidłową pracę w szerokim zakresie temperatur otoczenia oraz odporność na wystąpienie fałszywych alarmów. Dzięki wbudowanemu brzęczykowi oraz czerwonej diodzie LED czujka może działać jako autonomiczne urządzenie wykrywająco-sygnalizacyjne, jednakże przystosowane jest również do współpracy z systemem alarmowym. Funkcja autodiagnostyki na bieżąco monitoruje stan napięcia zasilającego, jak i poprawność działania czujnika gazu, co zapewnia niezawodną pracę czujki. Urządzenie wyposażone jest w styk sabotażowy.

Zamontuj system alarmowy z czujnikiem czadu