2021-05-07 Dawid Kowalik

Instalacja punktu wizyjnego w obiekcie agroturystyki w Wolimierzu.

Dokonaliśmy stworzenia jednego z 9 zleconych nam punktów wizyjnych dla obiektów agroturystyki w Wolimierzu, Pobiednej i okolic. Wykonane zostały prace ziemne, postawiony słup pod monitoring zyskał zamontowane 4 nowe, 4MPx kamery. Do obiektu doprowadziliśmy internet LTE oraz zapewniliśmy ciągłą transmisję obrazu na żywo.

A to tylko jeden z 9 punktów wzdłuż rzeki Łużycy. 🙂