2022-06-03 Dawid Kowalik

Monitoring IP dla Domu Pomocy Społecznej Nielestno

Instalacja sieciowego systemu monitoringu dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

8-kanałowy system monitoringu, złożony z 8-śmiu 5 megapixelowych kamer IP o metalowej konstrukcji. Kamery odporne na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu.
Kamery wyposażone w specjalne bazy maskujące, które dodatkowo zabezpieczyły kamery i zwiększyły estetykę instalacji.
Obraz z kamer rejestrowany z ciągłością na niezawodnym, długoprzeżywalnym dysku twardym przeznaczonym do systemów monitoringu.
Rejestrator umożliwia zdalny podgląd zdalny z kamer z każdego miejsca na świecie pod warunkiem dostępu do internetu.
System działający w trybie nocnym i dziennym.