2023-09-26 Dawid Kowalik

Szkolenie montaż, pomiary, spawanie światłowodów

Szkolenie instalacje, pomiary i spawanie światłowodów Eltrox Bielak-Systemy

Z wielką dumą możemy poinformować, że nasi specjaliści odbyli teoretyczno-praktycznie szkolenie z technologii światłowodowej zwieńczone certyfikatem.
2-dniowe szkolenie odbyło się we Wrocławiu przygotowane przez eltrox.pl.

Specjaliści rozwiązań sieciowych powiększyli swoje kompendium wiedzy o:

  1. Podstawy i pojęcia techniki światłowodowej,
  2. Struktura i budowa infrastruktury sieci światłowodowej,
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy instalacjach światłowodów,
  4. Łączenie i spawanie, naprawa włókien infrastruktury światłowodowej.

Zwiększając naszą kompetencję o technologię światłowodową wychodzimy na przeciw naszym klientom, powiększając kompleksową ofertę
o instalacje światłowodów, pomiary i diagnostyka sieci światłowodowej, naprawa, spawanie światłowodów.