2020-02-05 Dawid Kowalik

Zabezpieczanie boksów śmietnikowych

Monitoring boksów śmietnikowych oraz składowisk odpadów skutecznie minimalizuje ryzyko pożarów

Skutecznie pozbywamy się ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia przez udział osób trzecich instalując na obiektach profesjonalne systemy zabezpieczeń zawsze dostosowanych do warunków. Działanie na rynku od dłuższego czasu pozwoliło nam zebrać doświadczenie w dziedzinie zabezpieczeń, a dzięki temu zyskać uprawnienia do planowania niemalże wszystkich systemów.

Nowe rozporządzenie dot. Bezpieczeństwa na składowiskach śmieci

Liczne pożary wysypisk śmieci odnotowane w ostatnim czasie, które dawały we znaki nam wszystkim zmusiły władze, aby zobowiązać właścicieli składowisk do ich zabezpieczania za pomocą środków technicznych, jakimi jest instalacja systemu wizyjnego.
Rozporządzenie stało się prawomocne już 22 lutego 2019r. i zdefiniowało cechy jakimi mają się oznaczać systemy mające pełnić funkcję dozoru.
Warto zwrócić się do nas, aby przestrzec wszystkich norm prawnych i zapewnić sobie oraz swojemu mieniu większy poziom bezpieczeństwa.
Najwyższa jakość wykonania instalacji oraz dostarczonego sprzętu jest konieczna, aby zapewnić niezakłócalną jakość rejestrowania i nieustanną pracę systemu 24/7.
Możliwość zidentyfikowania osób w miejscu dozorowanym jest konieczne do spełnienia kryteria wymogów narzuconych nam prawnie, a co za tym idzie prawidłowe rozłożenie, ustawienie oraz dobranie odpowiednich urządzeń do warunków na miejscu powinno należeć do certyfikowanych firm posiadających uprawnienia w branży instalacji systemów zabezpieczeń.

zabezpieczanie składowisk odpadów, śmieci
pixabay.com

Obejrzyj dlaczego warto zabezpieczyć składowiska

Standardy zabezpieczania boksów śmietnikowych

Mamy indywidualne podejście dla każdego klienta oraz obiektu, jednak wiele najoptymalniejszych standardów pozostaje takie samo.
Główne cechy, którymi wyróżnia się instalacja systemu monitoringu dla tego typu obiektów to:
– obraz zapisywany w systemie musi być dostępny online dla wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,
– stosowanie urządzeń poprawnie działających w trybie nocnym i dziennym z optymalnym doświetleniem podczerwieni,
– monitorowana cała powierzchnia składowanych śmieci wraz z drogami dojazdowymi,
– stan wyłączenia instalacji nie może być dłuższy niż 2 dni na rok.

Uniknij nieprzyjemności związanych z wyciekiem wrażliwych informacji o Tobie, Twoich bliskich

Zabezpieczenie boksów i składowisk to nie tylko odstraszenie potencjalnych podpalaczy, lecz również zabezpieczenie przed kradzieżą mienia, a także danych. Wyrzucamy wszystko… od nic niewartościowych odpadów po skany ważnych dokumentów. Zanotowane sytuacje informują nas, ze przestępcy coraz częściej korzystają z tego źródła, w celu zdobycia wrażliwych informacji.