UCS-6000 4A (1x4A) Polon-Alfa Uniwersalna centrala sterująca

UCS-6000 4A (1x4A) Polon-Alfa Uniwersalna centrala sterująca

UCS-6000 4A (1x4A) Polon-Alfa Uniwersalna centrala sterująca


Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 Polon-Alfa w wersji: 1 strefa 4A
Centrala UCS-6000 4A (1x 4A) sprzedawana jest w obudowie (400x400x160 mm) wraz z następującymi elementami:
1x MGS-60 4A
1x MZU-60
1x SP-150 (moduł zasilacza 150W, 5A)
2x akumulator
Opcjonalnie można zamontować dodatkowo: 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 oraz 1x MPW-60.

Centrala UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:

 • Wykrywanie pożaru (zadymienia)
 • Uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania
 • Sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie)
 • Automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania
 • Automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali
 • Przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych

Urządzenie UCS 6000 może pracować indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.

 • Moduł MGS-60 (x1):
  • nadzorowaną linię przyjmującą sygnał alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej
  • linię zasilającą czujnik deszczu i/lub wiatru
  • linię przyjmującą sygnał z czujnika deszczu i/lub wiatru
  • przekaźnik alarmu PKA nadzorowany (ciągłość toru), przekaźnik uszkodzenia PKU
 • Moduł MGL-60 (x8):
  • konwencjonalną linię dozorową (czujki szeregu 40)
  • konwencjonalną linię ręcznych przycisków oddymiania (przyciski szeregu PO-6X)
  • wyjście główne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki i napędy klap przeciwpożarowych, elektromagnesy oddzieleń przeciwpożarowych, itp.)
  • linie kontrolne stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych przez wyjście główne
  • linie przyjmujące sygnały z przycisków przewietrzających (OTWÓRZ, ZAMKNIJ)
 • Moduł MPW-60 (x4):
  • 2 przekaźniki programowalne PK1 i PK2 wysokonapięciowe (5 A / 230 V)
  • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V)
 • Moduł MPD-60 (x1):
  • 2 nadzorowane przekaźniki programowalne PK1 i PK2 (1 A / 24 V)
  • 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V)
 • Moduł MKA-60 (x1):
  • linię komunikacyjną do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa)
 • Moduł MZU-60 (x4):
  • przekaźnik uszkodzenia zasilania PKUZ (1 A / 24 V)
  • nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5 A / 24 V)